Orașul Făurei

Mic ... dar nu-i nimic!

Proces verbal de comunicare prin publicitate Constantinescu Robert

Întrucât actul administrativ fiscal nu a putut fi comunicat prin una dintre modalităţile de comunicare prevăzute la art. 44 alin. (2) lit. a), b) şi c) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, subsemnata Sîrbu Anica - inspector, am procedat, în conformitate cu dispoziţiile art. 44 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate.

PVpublicitate-ConstantinescuRobert

Sunteți aici: Acasă Anunţuri Publice Anunțuri emitere acte administrative fiscale Proces verbal de comunicare prin publicitate Constantinescu Robert