Orașul Făurei

Mic ... dar nu-i nimic!

Impozite şi taxe

Proces Verbal si Anunt Colectiv - 26.10.2016

Fișiere atașate:
Download-ează fișierul (scan_308.pdf)scan_308.pdf641 kB

Proces Verbal si Anunt Colectiv - 21.09.2016

Fișiere atașate:
Download-ează fișierul (Proces Verbal si Anunt Colectiv.pdf)Proces Verbal si Anunt Colectiv.pdf617 kB

Impozitele şi Taxele locale pentru anul 2015

În şedinţa ordinară a Consiliului Local Făurei din data de 22 decembrie 2014 a fost adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 66/2014 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2015, conform documentelor ataşate.

Fișiere atașate:
Download-ează fișierul (HCL_66p2014_ITL2015.pdf)HCL_66p2014_ITL2015.pdf890 kB

IN ATENTIA CETATENILOR. 2016

Întrucât actul administrativ fiscal nu a putut fi comunicat prin una dintre modalitățile de comunicare prevăzute de Atr. 47 alin. 5, 6, 7 din Legea 207/ 2015 privind Codul de procedură fiscală, republicată cu modificările și completările ulterioare sa procedat, la comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate la sediul Primariei orasului Faurei cat si pe siteul Primariei orasului.

Fișiere atașate:
Download-ează fișierul (Anunt Colectiv.pdf)Anunt Colectiv.pdf518 kB
Download-ează fișierul (Proces Verbal.pdf)Proces Verbal.pdf192 kB

În atenţia plătitorilor de impozite şi taxe locale

Stimaţi contribuabili,

Unul dintre obiectivele de îndeplinit asumate de administraţia publică locală este creşterea gradului de conformare fiscală voluntară, ceea ce presupune ca administraţia fiscală să anticipeze în permanenţă aşteptările dumneavoastră, îndrumându-vă  în aplicarea prevederilor legislaţiei fiscale, astfel încât dumneavoastră să vă îndepliniţi în mod voluntar şi la timp obligaţiile fiscale.

Dorind să venim în întâmpinarea nevoilor dumneavoastră de informare şi pentru a încuraja conformarea voluntară la plata obligaţiilor fiscale ce vă revin faţă de bugetul local, vă reamintim că dacă achitaţi integral debitul anului curent şi eventualele restanţe până la data de 31.03.2014, veţi beneficia de o reducere în procent de 10% din debitul anului curent.

De bonificaţie veţi beneficia pentru oricare din sursele: a) clădiri; b) teren; c) mijloace de transport (sau, dacă suma nu este o problemă, pentru toate acestea), indiferent dacă efectuaţi o singură plată în intervalul 01 ianuarie - 31 martie anul curent sau plăţi parţiale încă de la începutul anului, cu condiţia ca până la data de 31.03.2014 să achitaţi pe fiecare sursă o sumă egală cu valoarea impozitului, mai puţin bonificaţia de 10%.

Aceste obligaţii fiscale pot fi achitate la biroul Impozite şi taxe situat la parterul imobilului unde funcţionează Primăria oraşului Făurei, în fiecare zi lucrătoare, între orele 07:30-12:00 şi 13:00-16:30.

În cazul în care nu doriţi sau nu aveţi posibilitatea de a profita de această facilitate la plată vă reamintim termenele normale de plată pentru principalele categorii de taxe şi impozite locale:

Ø     în cazul impozitului sau taxei pe clădiri, terenuri, mijloace de transport:

o       dacă valoarea anuală a impozitului sau taxei pe oricare din cele 3 surse de mai sus este mai mică sau egală cu 50 de lei, acesta trebuie plătit integral până la data de 31 martie a anului curent;

o       dacă valoarea anuală a impozitului sau taxei pe oricare din cele 3 surse de mai sus este mai mare 50 de lei, acesta trebuie plătit în cote egale la datele de 31 martie şi respectiv 30 septembrie ale anului curent.

* Numai pentru aceste tipuri de impozite: Dacă termenul de scadenţă cade într-o zi nelucrătoare, termenul se prelungeşte până la finalul primei zile lucrătoare ce urmează termenului de scadenţă.

Ø     În cazul contractelor de concesiune termenele de plată sunt de regulă trimestriale, până în ultima zi a fiecărui trimestru. Vă rugăm, verificaţi contractul de concesiune pentru eventuale termene de plată diferite.

Ø     În cazul contractelor de închiriere teren arabil termenul de plată este 31 martie al anului curent;

Îndeplinindu-vă obligaţiile fiscale la termenele scadente evitaţi plata majorărilor de întârziere prevăzute de Codul de procedură fiscală – republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Acestea sunt în procent de 2% din debitul datorat pentru fiecare lună de întârziere şi au caracter sancţionator şi au ca scop descurajarea neconformării voluntare prin neplata, la termenele prevăzute de lege, a taxelor şi impozitelor datorate bugetului local. 

În cazul în care veniturile nu vă permit să achitaţi integral impozitele aşa cum v-am prezentat mai sus, puteţi plăti orice sumă care rămâne disponibilă şi, în acest caz, nici majorările de întârziere nu vor mai creşte la fel de mult.

Contând pe conformarea voluntară la plata impozitelor, taxelor, contribuţiilor  şi altor obligaţii la bugetul local, vă mulţumim anticipat pentru aportul adus de dumneavoastră în constituirea la timp a fondurilor necesare bugetului local.

Sunteți aici: Acasă Anunţuri Publice Impozite şi Taxe Locale