Orașul Făurei

Mic ... dar nu-i nimic!

Licitaţie publică teren intravilan 29.950 mp

Primăria oraşului Făurei organizează licitaţie publică deschisă pentru concesionarea unui teren aparţinând domeniului privat al Oraşului Făurei, în suprafaţă de 29.950 mp, situat în intravilanul oraşului Făurei, str. Mecanizatorilor, nr. 21, pentru desfăşurarea unor activităţi economice de producţie industrială. Preţul minim de pornire al licitaţiei este de 0,68 lei/mp/an. Licitaţia va avea loc în data de 11.05.2015, ora 10:00 la sediul Primăriei Oraşului Făurei. Înscrierea pentru participare la licitaţie se poate face până în data de 08.05.2015, ora 16:00.
Acte necesare: Certificat înmatriculare al persoanei juridice, copie act identitate reprezentant, certificat atestare fiscală şi certificat fiscal care să ateste că persoana juridică nu are datorii la bugetul de stat şi local, dovada efectuării plăţii garanţiei şi a taxei de participare la licitaţie. Caietul de sarcini se poate ridica de la sediul Primăriei Făurei-birou secretar sau poate fi transmis eventualilor solicitanţi prin poşta electronică.
Informaţii suplimentare la sediul Primăriei Oraşului Făurei din str. Republicii nr. 38 sau la telefon/fax 0239-661.424.

Sunteți aici: Acasă Anunţuri Publice Licitaţii publice Licitaţie publică teren intravilan 29.950 mp