Orașul Făurei

Mic ... dar nu-i nimic!

Urbanism

Anunţ public elaborare Plan Urbanistic General

România
Jud.Brăila
Primăria oraş Făurei
Data: 21.10.2014

ANUNŢ PUBLIC
INTENŢIE DE ELABORARE PLAN URBANISTIC GENERAL


Având în vedere Ordinul nr.2701/30.12.2010 al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, se face cunoscută publicului etapa pregătitoare de elaborare.
Argumente: Planul Urbanistic General are caracter director şi de reglementare operaţională. Fiecare localitate trebuie să întocmească Planul Urbanistic General (P.U.G.), să îl actualizeze la 5-10 ani şi să îl aprobe, acesta constituind baza legală pentru realizarea programelor şi acţiunilor de dezvoltare. P.U.G. cuprinde prevederi pe termen mediu şi lung cu privire la :
a) evoluţia în perspectivă a localităţii;
b) direcţiile de dezvoltare în teritoriu;
c) traseele coridoarelor de circulaţie şi de echipare prevăzute în planurile de amenajare a teritoriului naţional, zonal şi judeţean.(cf. Legii 350/2001)

Iniţiator: Primăria Oraşului Făurei

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAŢII ŞI PROPUNERI privind intenţia de elaborare a Planului Urbanistic General în perioada 21.10.2014 – 16.11.2014.
Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: Pîrciulescu Daniela, inspector urbanism;
Adresa: Primăria Oraşului Făurei, str. Republicii, nr.38, judeţul Brăila, telefon 0239661424, fax 0239661424, e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.;
Observaţiile sunt necesare în vederea stabilirii cerinţelor de elaborare a Planului Urbanistic General;
Răspunsul la observaţiile transmise va fi pus la dispoziţia publicului prin anunţ la sediul Primăriei şi prin anunţ publicat cu vizualizare imediată pe pagina de internet www.orasulfaurei.ro
Etapele preconizate pentru consultarea publicului până la aprobarea planului sunt:

  • implicarea publicului în etapa pregătitoare;
  • implicarea publicului în etapa de documentare şi elaborare a studiilor de fundamentare;
  • implicarea publicului în etapa elaborării propunerilor;
  • implicarea publicului în etapa aprobării P.U.G., cf. prevederilor Legii 52/2003 şi Legii 544/2001;
  • implicarea publicului în monitorizarea implementării P.U.G. cf Legii 544/2001;

Regulamentul local privind mijloacele de publicitate

În cadrul şedinţei ordinare din data de 30 ianuarie 2014 a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 2 Regulamentul local privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate pe teritoriul Oraşului Făurei, conform ataşamentului.

Sunteți aici: Acasă Anunţuri Publice Urbanism