Orașul Făurei

Mic ... dar nu-i nimic!

Comisii specialitate

Comisiile de specialitate ale Consiliului Local

 

Comisia pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor și libertăților cetățenilor

Președinte

Stăncescu Virginia

Membri

Gherguș Adrian Marian
Mocanu Grigore Gabriel
Băbeanu Violeta
Stancu Săndel

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, sport și agrement

Președinte

Gherguș Adrian Marian

Membri

Peltea Costică
Mocanu Grigore Gabriel
Crăciun Gheorghe
Voinea Ion

 

Comisia pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi religie

Președinte

Năstase Gina Irina

Membri

Petcu Iulia
Peltea Costică
Petrovici Gabriela-Claudia
Pătrînoiu Dumitru

 

Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat, servicii şi comerţ

Președinte

Stancu Săndel

Membri

Petcu Iulia
Voinea Ion
Dogărescu Adrian
Petrovici Gabriela-Claudia
Sunteți aici: Acasă Consiliul Local Comisii de specialitate