Orașul Făurei

Mic ... dar nu-i nimic!

Lista documentelor de interes public

Principalele documente de interes public sunt:

a) actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice;

b) structura organizatorică, atribuţiile compartimentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al primarului, viceprimarului şi secretarului;

c) numele şi prenumele persoanei din conducerea instituţiei publice responsabilă cu difuzarea informaţiilor publice;

d) coordonatele de contact ale instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, (adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet);

e) sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;

f) programele şi strategiile proprii;

g) modalităţile de contestare a deciziilor instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.

 

Persoana responsabilă cu asigurarea liberului acces la informaţiile de interes public din cadrul Primăriei oraşului Făurei este doamna Mocanu Rodica, inspector Relaţii cu Publicul.

Principalele documente de interes public sunt:

a) actele normative care reglementeazã organizarea şi funcţionarea autoritãţii sau instituţiei publice;

b) structura organizatoricã, atribuţiile compartimentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al primarului, viceprimarului şi secretarului;

c) numele şi prenumele persoanei din conducerea instituţiei publice responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;

d) coordonatele de contact ale instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, (adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet);

e) sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;

f) programele şi strategiile proprii;

g) modalitãţile de contestare a deciziilor instituţiei publice în situaţia în care persoana se considerã vãtãmatã în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.

Persoana responsabilă cu asigurarea liberului acces la informaţiile de interes public din cadrul Primăriei oraşului Făurei este domnul Voinea Ionel, viceprimarul oraşului.

 

Sunteți aici: Acasă Informaţii Publice