Orașul Făurei

Mic ... dar nu-i nimic!

Bugete şi proiecte de buget

Modificarea bugetului local - decembrie 2011

În baza prevederilor art. 49 alin. 5 din Legea nr. 273/2006 a fost aprobată prin Dispoziţia nr. 849/2011a Primarului oraşului Făurei modificarea prin virare de credite bugetare a bugetului local şi al activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii pe anul 2011, conform documentului ataşat.

Execuţia bugetului general pe trimestrul I 2011

În cadrul şedinţei ordinare din data de 21 aprilie 2011, Consiliul Local a aprobat execuţia bugetului general al Oraşului Făurei pe trimestrul I 2011 şi rectificarea bugetului general pe anul 2011, conform ataşamentelor.

Proiectul bugetului local pe anul 2011

Proiectul de buget al Oraşului Făurei pe anul 2011, conform articolului 761 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, a fost publicat în format PDF, în ataşament.

Bugetul General Consolidat al Oraşului Făurei pe anul 2011

În cadrul şedinţei publice extraordinare a Consiliului Local al Oraşului Făurei au fost aprobate bugetul general consolidat, bugetul local şi bugetul activităţilor finanţate din venituri proprii pe anul 2011, conform documentelor ataşate.

Sunteți aici: Acasă Informaţii Publice Informaţii publice financiare Bugete şi proiecte de buget