Orașul Făurei

Mic ... dar nu-i nimic!

Proiecte infrastructură 2009-2012

PROIECTE FINALIZATE LA DATA DE 31.08.2011
ŞI PROIECTE CE URMEAZĂ A FI DERULATE
PE RAZA UAT FĂUREI

 

Anul de referinţă

Denumire proiect

Valoarea totală a proiectului (mii lei)

Stadiu

2009

Extinderea reţelei de canalizare

200,00

realizat

2009

Reabilitarea sistemului de colectare a deşeurilor şi extinderea sistemului de colectare selectivă în oraşul Făurei

1.742,64

realizat

2010

Reabilitarea sistemului de distribuţie a apei potabile în oraşul Făurei

2.400,00

realizat

2010

Sală de Sport

3.000,00

realizat

2010

Înfiinţare parc de agrement în oraşul Făurei

953,00

realizat

2011

Teren de sport multifuncţional

210,04

realizat

2011

Reamenajare parc central oraş Făurei

168,64

în derulare

2011

Construire hală agroalimentară

163,74

în derulare

2012

Reabilitarea, modernizarea si achiziţionarea de echipamente pentru ambulatoriul spitalului orăşenesc Făurei (Programul Operaţional Regional)

7.153,59

contractat

Reabilitarea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată în judeţul Brăila

21.200,00

contractat

Construire Sediu Primărie

2.301,00

proiect

Extindere clădire Spital Orăşenesc Făurei

3.000,00

Proiect aprobat

Reabilitare Sala de Sport – Grup Şcolar George Vâlsan Făurei  (C.N.I.-S.A.)

560,09

În derulare

Parc de agrement în oraşul Făurei (Administraţia Fondului pentru Mediu)

1.064,21

Proiect aprobat

Sistem evacuare levigat Rampa de deşeuri oraş Făurei

374,00

Proiect aprobat

Construire Centru Primiri Urgenţe Spital Orăşenesc Făurei

2.000,00

proiect

Amenajare 2 terenuri de sport multifuncţionale

420,00

proiect

Amenajare teren de sport Grup Şcolar George Vâlsan

210,04

proiect

Modernizarea sistemului de iluminat public

300,00

proiect

Sunteți aici: Acasă Investiţii şi proiecte