Orașul Făurei

Mic ... dar nu-i nimic!

Istoric

Index articole

Perioada cât a fost reşedinţă de raion (1950-1968), prin construcţiile de tip urban ridicate, prin lucrările edilitar-gospodăreşti realizate (străzi, spaţii verzi, iluminat public etc.), prin modernizarea nodului de cale ferată Făurei, cât şi prin dezvoltarea în ansamblu a vieţii economice şi social-culturale s-au prefigurat contururile viitorului oraş de la “Porţile Bărăganului”.

Comuna Făurei a fost declarată oraş, în 1968, prin HCM nr. 1108/27.05.1968:

După acest eveniment, primit cu entuziasm de către toţi locuitorii Făureiului, întreaga activitate edilitar-gospodărească, economică şi social-culturală a căpătat noi dimensiuni, noi ritmuri de dezvoltare. Stau mărturie acestei afirmaţii străzile modernizate, reţeaua de apă şi canal, cele 660 de apartamente construite cu fonduri de la stat, dezvoltarea cooperaţiei de consum şi meşteşugăreşti, a industriei locale, a transporturilor şi telecomunicaţiilor etc.

Sunteți aici: Acasă Oraşul Făurei Scurtă prezentare